Տիկնիկագործություն եվ ապլիկացիա

Տիկնիկներ - ԳԱԿ-Ի Վանաձորի մասնաձյուղ
Հայկական տարազ - ԳԱԿ-ի վանաձորի մասնաճյուղ
Տիկնիկներ - ԳԱԿ-ի Գյումրիի մասնաճյուղ
Ապլիկացիա - ԳԱԿ-ի Գյումրիի մասնաճյուղ
Մինաս Ավետիսյան - ԳԱԿ-ի Վանաձորի մասնաճյուղ