Գոբելեն եվ կարպետ

Կարպետներ - ԳԱԿ-ի Վանաձորի մասնաճյուղ
Կարպետներ - ԳԱԿ-ի Գյումրիի մասնաճյուղ
Գոբելեններ - ԳԱԿ-ի Վանաձորի մասնաճյուղ
Գորգեր - ԳԱԿ-ի Գյումրիի մասնաճյուղ