Խառը տեխնիկա

Դեղին էջեր

Նախագծի ղեկավար՝ Սամվել Բաղդասարյան

60x60

Խառը տեխնիկայով կատարված 3D կոլաժներ
Նախագծի ղեկավար՝ Սամվել Բաղդասարյան

Արհեստագործությւանը Հայաստանում 1928 թվականին

Նախագծի ղեկավար՝ Սամվել Բաղդասարյան

Ապրումների լանդշաֆտ

Նախագծի ղեկավար՝ Սամվել Բաղդասարյան

Եվրոպայի մայրաքաղաքները - լուսանկարչական կոլաժներ

Նախագծի ղեկավար՝ Լիանա Խաչատրյան

Նկարազարդված ձվիկներ՝ Յակով Զարգարյանի անձնական հավաքածու

Նախագծի ղեկավար՝ Լիանա Խաչատրյան

Հայկական ավանդական տոներ

Նախագծի ղեկավար՝ Լիանա Խաչատրյան

Հիշողություն, երազանք, երևակայություն - ճարտարապետական նախագիծ

Նախագծի ղեկավար՝ Սամվել Բաղդասարյան

Բակերի տարածքների նկարազարդում

Նախագծի ղեկավար՝ Սամվել Բաղդասարյան

Օրիգամի - Թիթեռներ

Նախագծի ղեկավար՝ Կարինե Փիլիպոսյան

Օրիգամի - Խաղաղ քաղաքի բնակիչները

Նախագծի ղեկավար՝ Կարինե Փիլիպոսյան

ԿԱՇՎԵ ԶԱՐԴԵՐ

Նախագծի ղեկավար՝ Արմինե Հովհհանիսյան

Դիմակներ

Նախագիծը իրականացվել է ԳԱԿ-ի Վանաձորի մասնաճյուղում: