Պատկերագրքեր

Ճապոնիան հայ երեխաների աչքերով

Լուսանկարիչ՝ Ա.Հովհաննիսյան
Ձևավորում՝ Ե.Խաչատրյան
Երևան – 2011

Հենրիկ Իգիթյան – 80

Լուսանկարիչ՝ Ա.Հովհաննիսյան
Ձևավորում՝ Ե.Խաչատրյան
Երևվան – 2012

Տիեզերք

Լուսանկարիչ՝ Ա.Հովհաննիսյան
Ձևավորում՝ Ն.Գալաֆյան
Երևան – 2012

Քարթլիի թագուհի Շուշանիկը

Լուսանկարիչ՝ Ա.Հովհաննիսյան
Ձևավորում՝ Ե.Խաչատրյան
Երևան – 2015

Սիրո ուժն է անհաղթ (2014)

Լուսանկարիչ՝ Ա.Հովհաննիսյան
Ձևավորում՝ Ե.Խաչատրյան, Վ.Մազլումյան
Երևան – 2012

Սիրո ուժն է անհաղթ (2015)

Լուսանկարիչ՝ Ա.Հովհաննիսյան
Ձևավորում՝ Ե.Խաչատրյան
Երևան – 2015