HOHOHO – Ամանորյա ներկայացում

Դեկտեմբերի 18-ից Փոքր թատրոնը սիրով հրավիրում է  ամանորյա HOHOHO ինտերակտիվ ներկայացման մասնակիցը դառնալու: Տոմսերը վաճառվում են թատրոնի սոմսարկղում:

 

No Comments

Post A Comment